Preklady

Ponúkame Vám preklady z/do všetkých svetových jazykov a ich jazykové kombinácie a odborné a súdne preklady v takmer 60 odboroch

Úradne overené preklady

Poskytujeme úradné overenie Vašich prekladov. Termín spracovania dohodou, záleží o aký dokument sa jedná. Za notárske overené kópie účtujeme len skutočné náklady u notára. Notárske overenie v Anglickom a Nemeckom jazyku priamo v budove.

Jazykové preklady

Ponúkame Vám preklady z/do všetkých svetových jazykov a ich jazykové kombinácie.

 • albánsky
 • anglický
 • arabský
 • arménsky
 • bengálsky
 • čínsky
 • dánsky
 • fínsky
 • francúzsky
 • grécky
 • gruzínsky
 • hebrejský
 • holandský
 • japonský
 • kórejský
 • latinský
 • macedónsky
 • maďarský
 • moldavský
 • nemecký
 • nórsky
 • perzský
 • poľský
 • portugalský
 • rumunský
 • ruský
 • slovenský
 • slovinský
 • srbský
 • španielsky
 • švédsky
 • taliansky
 • turecký
 • ukrajinský
 • vietnamský


Odborné preklady

Robíme preklady z takmer 60 profesijných odborov. Orientujeme sa na všetky druhy textov, bežnú i odbornú terminológiu.

 • Architektúra
 • Automobilový priemysel
 • Bankovníctvo
 • Biológia
 • Cestovný ruch
 • Daňovníctvo
 • Doprava
 • Ekológia
 • Ekonomika
 • Energetika
 • Elektrotechnika
 • Farmácia
 • Film
 • Financie
 • Fyzika
 • Gastronómia
 • Geografia
 • Geológia
 • História
 • Hydrogeológia
 • Chemický priemysel
 • Informačné technológie
 • Jadrový priemysel
 • Kosmetika
 • Letecký priemysel
 • Manažment
 • Marketing
 • Medicína
 • Obchod
 • Poisťovníctvo
 • Politika
 • Poľnohospodárstvo
 • Právo
 • Prírodné vedy
 • Reality
 • Sociológia
 • Spracovanie dreva
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Šport
 • Telekomunikácie
 • Textilný priemysel
 • Účtovníctvo
 • Žurnalistika