Služby

Tlmočenie

Všetci naši tlmočníci sú odborníci v danej oblasti a majú dlhoročné profesionálne skúsenosti s tlmočením.

Simultánne tlmočenie (konferenčné)

Simultánne alebo konferenčné – prejav rečníka sa tlmočí súbežne a doslovne. Využíva sa pri medzinárodných konferenciách, kongresoch a seminároch. Tento druh tlmočenia si vyžaduje tlmočnícku techniku, ktorú pre Vás radi zabezpečíme.

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie je interpretované tlmočníkom, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde SR a má pre túto činnosť udelené oprávnenie. Využíva sa v prípadoch úradne dokladovaných úkonov, akými sú napríklad svadba, pojednávanie súdu, u notára atď.

Konzekutívne tlmočenie

Rečník hovorí v kratších úsekoch a tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči. Využíva sa počas obchodných rokovaní, školení, telefonických rozhovorov atď.

Tlmočnícka technika

Podľa Vašich potrieb Vám zabezpečíme na kľúč odborné konferencie, kongresy, tlačové konferencie, semináre, rokovania, spoločenské akcie atď.

Ostatné služby

Sprievodcovské služby

Sprievodcovské programy:

  • v akomkoľvek jazyku
  • v rámci celého Slovenska
  • v širokej škále záujmov

Doučovanie a jazyková príprava

  • v akomkoľvek jazyku
  • v rámci celého Slovenska
  • doučovanie žiakov, študentov aj dospelých
  • prípravy na prijímacie pohovory

Jazykové korektúry

Zabezpečíme jazykové korektúry Vašich textov našimi profesionálnymi lingvistami.

Grafické spracovanie, úprava textov a dokumentov

Na požiadanie spracujeme aj grafické spracovanie a formátovanie Vašich textov.